Home DuchowośćJakie są zasady ekshumacji zwłok w Polsce?
Jakie są zasady ekshumacji zwłok w Polsce?

Jakie są zasady ekshumacji zwłok w Polsce?

Ekshumacja zwłok odbywa się w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu, kremacji ciała, remontu grobu albo na potrzeby przeprowadzenia oględzin sądowo-lekarskich. Aby ją wykonać, należy uzyskać zezwolenie właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pozwolenie uzyskuje się poprzez złożenie wniosku z uzasadnieniem w odpowiednim urzędzie.

Wymogi prawne i sanitarne dotyczące ekshumacji zwłok i szczątków

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Powinna odbyć się we wczesnych godzinach rannych. Właściwy dla danego miejsca państwowy powiatowy lub graniczny inspektor sanitarny ma prawo wydać zezwolenie na wykonanie czynności w innym czasie. Wskazuje on przy tym, jakie środki ostrożności muszą zostać wówczas zachowane. W dobie pandemii koronawirusa warto pamiętać o tym, że ekshumacja zwłok osób zmarłych na choroby zakaźne nie może odbyć się przed upływem 2 lat od daty zgonu.

Wydobycia szczątków dokonuje się:

  • na zarządzenie prokuratora lub sądu;
  • na podstawie decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel;
  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Przy ekshumacji może przebywać wyłącznie realizująca usługę firma, nadzorujący jej pracę pracownik Sanepidu oraz najbliższa rodzina zmarłego lub ich przedstawiciel. Ewentualny transport zwłok musi odbywać się w przystosowanych do tego pojazdach.

Którzy członkowie rodziny są uprawnieni do wnioskowania o ekshumację zwłok?

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok w celu ich przeniesienia lub kremacji uprawnione są te same osoby, które mają upoważnienie do pochowania zmarłego. Wymienia się wśród nich:

  • małżonka/ę,
  • potomka (dziecko, wnuk, prawnuk itd),
  • przodka (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.),
  • krewnego bocznego do czwartego stopnia pokrewieństwa,
  • powinowatego w linii prostej do pierwszego stopnia,
  • osobę, która dobrowolnie się do tego zobowiązuje.

Bliscy zmarłego muszą wskazać firmę, która przeprowadzi procedurę wydobycia ciała z grobu. Ekshumacji zwłok dokonuje między innymi Zakład Pogrzebowy GLORIA. Usługa musi zostać zlecona przez uprawnione do tego osoby i wyłącznie za zgodą należytych instytucji. Wszystkie czynności wykonywane są zgodnie z wymogami sanitarnymi przez pracowników zakładu, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.